marți, 13 octombrie 2009

Atelier de lucru privind lucrările de conservare – restaurare ale componentelor artistice la monumente istorice

14 ctombrie 2009

Deschiderea manifestării 9: 00 – 9:30

9:30 - 9:55 Pridvorul Catedralei Patriarhale din Bucureşti
restaurator drd. Marin COTEŢIU
9:55 - 10:20 Probleme de restaurare interdisciplinare la biserica din Vioreşti, judeţul Vâlcea
restaurator Elena MURARIU
10:20 - 10:45 Reprezentare virtuală detaliată a Cavoului Hypogeu de la Constanţa
Dr. restaurator Dan MOHANU, drd. Laurenţiu AHGHELUŢĂ, ing. Dragos ENE
10:45 - 11:10 Aspecte ale degradărilor biologice ale picturilor murale
Conf. univ. dr. Livia BUCŞA
11:10 - 11:35 Impactul negativ al intervenţiilor necorespunzătoare asupra stratului pictural
restaurator Sandu STOLERU

Pauză 11:35 – 11:50

11:50 - 12:15 Documentaţia şi intervenţiile de conservare asupra picturilor murale din templul Red Maitreya, Ladak, India
Restaurator Anca NICOLAESCU, ing. Dragoş ENE – INOE
12:15 - 12:40 Metode fotonice asociative cu aplicabilitate în conservare-restaurare
Dr. Roxana RĂDVAN- INOE-CERTO
12:40 - 13:05 Un şantier de restaurare pictură murală la Mânăstirea Predeal, judeţul Braşov
restaurator Daniel CODRESCU
13:05 - 13:30 Restaurarea vitraliilor de la biserica Loupoigne Belgia
restaurator Ştefan PENYACSECK

Pauză 13:30 – 13:45

13:45 - 14:10 Posibile semnificaţii ale unui act de vandalism
restaurator Bogdan-Gabriel MAXIM
14:10 - 14:35 Recontrucţia volumetrică. Metodologie şi aspecte estetice
restaurator Veronica BURTEA
14:35 - 15:00 Cazul ansamblului mural al bisericii Mănăstirii Cotroceni, extragerea fragmentelor de pictură murală, operaţiuni de conservare-restaurare şi replantarea acestora in situ
restauratori Aurelia CIOBANU, Anda-Mariana DINICĂ
15:00 - 15:25 O etapă din recuperarea picturilor murale de la Biserica evanghelică ”Sf. Nicolae” din Sighişoara
restaurator Romeo GHEORGHIŢĂ15octombrie 2009
9: 05 - 9:30 Cercetări interdisciplinare efectuate la biserica rupestră Corbii de Piatră
Dr. biolog Ioana GOMOIU, dr. Dan MOHANU, dr. Marin SECLEMAN, Ileana MONANU, drd.Anca LUCA, Sorin BÎRZOI
9:30 - 9:55 Studii şi investigaţii pe materiale organice în vederea stabilirii stării de conservare şi a procedurilor de restaurare laser adecvate
Ch. Vivian DRAGOMIR, drd. Monica SIMILEANU, masterand Cătălin BĂLAN
9:55 - 10:20 Recuperare ansamblului original al picturilor murale din casa lui Theodor Aman
restaurator Silviu PETRESCU, restaurator Anca PETRESCU
10:20 - 10:45 Cercetări stratigrafice şi conservarea picturilr murale la biserica Unitariană Dârjiu şi biserica reformată Daia, jud. Harghita
restaurator Peter PAL
10:45 - 11:10 Conservări de pictură murală medievală în două biserici evanghelice din jud. Sibiu
restaurator Kiss Lorand

Pauză 11:10 - 11:50

11:50 - 12:15 Cauzele degradării şi intervenţii de conservare - restaurare al componentelor artistice din piatră cioplită la Palatul Bánffy, Cluj Napoca
sculptor- restaurator Nagy Benjámin
12:15 - 12:40 Restaurarea faţadei „Ala Napoleonica” din piaţa San Marco, Veneţia, Italia
restaurator Călin BÂRZU
12:40 - 13:05 Tipuri de degradare la tavanele casetate din Transilvania
restaurator Mihaly FERENC
13:05 - 13:30 Revitalizarea interioarelor istorice - nobilizarea restaurării
restauratori Katarzyna Górecka, Marcin Kozarzewski

Pauză 13:30 - 13:45
13:45 - 14:10 Încălzirea monumentelor istorice, monitorizarea in situ şi ale aspecte „savante” ale conservării preventive aplicate componentelor artistice
Expert investigaţii chimice şi conservare preventivă Márta GUTTMANN
14:10 - 14:35 Investigaţii LIBS, LIF şi scanare LIF a pigmenţilor şi suprafaţelor deteriorate din biserica Mănăstirii Tismana
restauratori Maria Dumbravician, Ioana Olteanu, dr. Roxana Rădvan, dr. Joakim Striber, drd. Laurenţiu Angheluţă
14:35 - 15:00 Conservarea arheologica realizată prin decelarea intervenţiilor în pridvorul Bisericii Doamnei din Bucureşti
restaurator Ana- Irina CHIRICUŢĂ
15:00 - 15:25 Biserica “Sfantul Dimitrie”, Potlogi
restaurator Sava Irina

16 octombrie 2009

9:00 – 10:00 Prezentarea lucrărilor de conservare – restaurare de la biserica Mântuleasa, Bucureşti de către restaurator Simona PĂTRAŞCU
10:00 – 18:00
Vizitarea bisericilor „Sf. Nicolae”, sat Stoeneşti,com. Stoeneşti Drugăneşti, jud. Giurgiu, „Sf. Dumitru” sat/ com. Potlogi, jud. Dâmboviţa,
„Sf. Gheorghe” sat /com.Mogoşoaia, jud. Ilfov

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu